Bemutatkozás

Göcsejnek a legszebb részén élünk, a SZEGEK vidékén.

Iskolánk hat község általános iskoláskorú tanulóit hivatott nevelni és oktatni. A községekben nagy múlttal rendelkezik az intézményes oktatás.Az itt élő emberek már régen felismerték – amiről sokan manapság is megfeledkeznek, hogy a tudás szintjét a bennük tanítók felkészültsége, tudása és lelkülete határozza meg.

2011. augusztusában a régi iskolakultúrával rendelkező falvak, társulási megállapodást kötöttek a közoktatási feladatok ellátására.2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az intézmény irányítását.Intézményünk 8 évfolyamos általános iskolaként működik. Az alsó tagozatos gyermekek számára napközi otthonos ellátást, felsős diákjainknak pedig tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Hatalmas zöld területtel rendelkezünk, mely a szabadidős tevékenység során lehetőségek tárházát biztosítja tanulóink számára.

Nevelőtestületünk büszke arra, hogy szeretetteljes, meleg, biztonságos légkört tud teremteni, ahol a gyermekek is kiegyensúlyozottak. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében. A 100%-os szakos ellátottságunknak köszönhetően sikeresen tudjuk felkészíteni tanulóinkat a középiskolai tanulmányokra.1994-ben néhány lelkes szülő és helyi vállalkozó támogatásával „Iskolánkért- Gyermekeinkért” névvel alapítványt hoztak létre Becsvölgyén, 2007-ben pedig a Csonkahegyháti Gárdonyi Géza Általános Iskola Kulturális  Művelődési és Közösségi Alapítvány jött létre, melyek folyamatosan támogatják tanulóinkat és intézményünket.Integrált oktatás keretében mozgás-, hallásfogyatékos és a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadunk, gyógypedagógusok segítségével biztosítjuk számukra a kellő fejlesztést.

Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetésével lehetőséget kínálunk a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek is, úgy hogy eközben a kiváló adottságú tanulóink részére is biztosított a tovább fejlődés lehetősége. Ezt a célt szolgálják szakköreink, melyek a következők: képzőművészeti, labdarúgás, matematika, robotika, furulya, néptánc, modern tánc, nyelvi foglalkozások (német és angol), színjátszó szakkör a felsőbb éves tanulóknak.